Humanisterna Stockholm

Vi värnar om det sekulära samhället

 

Orostider - brytningstider

 

Foto: Jan-Åke Sköld, Marstrand

 

Det är oroligt ”ute i världen”, som man säger. Vissa hävdar att vi står inför en ny folkvandringsperiod på grund av krig i Mellanöstern och Afrika, och på sikt även på grund av klimatförsämringar. Sverige är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd. Vad innebär det för vår sekulära kultur och våra postkristna traditioner?

I fem föredrag vill vi ta upp dessa frågor ur olika aspekter. Det kommer att ges utrymme för frågor och diskussioner, dels under föredragen, dels vid samtal i grupp och avslutningsvis vid en paneldiskussion.

Christer Sturmark inleder med en översikt över var Humanismen står idag i förhållande till ökad religiös polarisering kontra bevarandet av ett sekulärt samhälle. Patrik Lindenfors belyser innebörden av en sekulärhumanistisk livsåskådning och med hänvisning till den bok som han och Christer Sturmark nyligen utkommit med i ämnet. Anneli Noréus och Irene Rune berättar om den konkreta verksamhet som bedrivs i form av sekulära ceremonier och hur den nyutkomna boken ”Ceremonier i livet” är avsedd att stödja detta. Amineh Kakabaveh redogör för resultat av ett antal undersökningar av hur religiösa föreställningar och kulturella traditioner begränsar unga människors möjligheter till egna val i sina liv. David Thurfell gör en betraktelse om vad som kan förväntas när ett stort antal människor med starka religiösa traditioner av olika slag möter vårt sekulariserade samhälle.

Välkommen!

 Stefan Björnson, projektledare för kryssningen

 

 

Humanisternas ordförande hälsar välkommen…

Sekularism som garant för religionsfrihet. Christer Sturmark är författare, förläggare, debattör och tidigare IT-entreprenör. Han har en fil. kand. i datavetenskap och är ordförande för Förbundet Humanisterna.

… och så erbjuds de här spännande föreläsningarna

Varken hora eller kuvad (VHEK). En feministisk och antirasistisk rörelse. Amineh Kakabaveh är socionom och har arbetat i socialt utsatta områden. Hon är ordförande i VHEK, riksdagsledamot (v) och ledamot i styrelsen för Förbundet Humanisterna.

 

Livsåskådning utan skygglappar: Sekulär humanism. Förnuft, omtanke, ansvar. Patrik Lindenfors är forskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms Universitet. Han främsta intresse inom forskningen är evolutionen av mänsklig kultur.

 

Det (sken)sekulära Sverige möter islam. Om svensk lutherdom, sekularitet och muslimsk invandring. David Thurfjell är religionshistoriker, islamforskare och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han är aktuell med böckerna ”Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen” samt ”Varför finns religion?”.

 

Ceremonier i Livet. Det sekulärhumanistiska alternativet. Anneli Noréus och Irene Rune är redaktörer för antologin Ceremonier i livet” som innehåller tips om hur man skapar en ceremoni, förslag på dikter m m. Anneli har arbetat somförlagschef. Irene är officiant sedan tio år, och ansvarar för samordning av Humanisternas ceremonier samt för förbundets officiantutbildning.