Humanisterna Stockholm

Vi värnar om det sekulära samhället

 Tidsschema för kryssningen

 

OBS - genomgående svensk tid

 

Torsdag 13/10

 

15.30

Registrering

16.15

Ombordstigning, gå direkt till auditoriet på däck 9

16.30

Christer Sturmark: ”Sekularism som garant för religionsfrihet"

17.10

Inkvartering i hytterna

18.00

Middag

19.30

Patrik Lindenfors: "En livsåskådning utan skygglappar – Sekulär humanism: förnuft, omtanke, ansvar"

20.10

Diskussion

20.30

Anneli Noréus och Irene Rune: ”Ceremonier i Livet – det sekulärhumanistiska alternativet”. En filminspelning av ceremoni kommer också att visas.

21.10

Diskussion

21.30

Mingel med bubbel

 

 

Fredag 14/10

 

08.00

Frukost i matsalen, fri placering  - OBS svensk tid, se båtens urtavlor!
(Din mobiltelefon kan komma att ställa om sig till finsk tid vid ankomsten till Åland.)

09.00

Amineh Kakabaveh: ”Varken hora eller kuvad (VHEK) – en feministisk och antirasistisk rörelse.”

09.40

Diskussion

10.00

David Thurfjell: "Det (sken)sekulära Sverige möter islam: Om svensk lutherdom, sekularitet och muslimsk invandring"

10.40

Diskussion

11.00

Samtal i grupper enligt utdelad lista. Grupperna går till respektive rum i korridoren i anslutning till auditoriet. Fem rum, vardera med kapacitet för 20 personer, har bokats.

12.30

Lunch

14.00

Återsamling, paneldiskussion, frågestund

15.00

Avslut

15.30

Båten ankommer till kaj